Diesel vesipumppusarja

Öljy, kemikaalit, ruoka ja lääkkeet
○ Öljy-/kemian-/elintarvike-/lääkemarkkinoilla tarjottavien palveluiden laajuus Kemiallisten raaka-aineiden kuljetus ○ Juomien, viinien ja syövyttävien väliaineiden kuljetus ○ Syttyvien ja räjähtävien nesteiden kuljetus ○ Kevytöljyn vaihteisto ○ automaattinen ohjaus ○ Aja ja viankorjaus
● Kaupunkien vesihuolto
Yritys tarjoaa taajuusmuunnoksen ja jatkuvan paineen vesihuoltoa ja tyhjennystä, paineistusta, kattilavesihuoltoa, palovettä ja muita yleisiä laitteita kaupunkien vesihuollon alalla.Kaupunkien vesimarkkinoiden tarjoamien palveluiden laajuus: ○Korkeapainevesihuolto ○Palon vakiopainevesihuolto ○LVI-vesikiertojärjestelmä ○Vaihtuvataajuuskäyttö ○Kuntien vesilaitokset
● Kastelu ja vesihuolto
Yritys tarjoaa taajuusmuunnoksen ja jatkuvan paineen vesihuoltoa ja tyhjennystä, paineistusta, kattilavesihuoltoa, palovettä ja muita yleisiä laitteita kaupunkien vesihuollon alalla.Kaupunkien vesimarkkinoiden tarjoamat palvelut;○Korkeapaineinen vesihuolto ○ Palon vakiopainevesihuolto ○ LVI-vedenkiertojärjestelmä ○Vaihtuvataajuinen toiminta ○Kuntien vesihuolto
● Jäteveden käsittely ja ympäristönsuojelu
Yritys tarjoaa porausta, öljyn pumppausta, veden ruiskutusta, nestemäisiä lääkkeitä, korkean ja matalan lämpötilan nesteitä ja kaikenlaisia ​​keskimääräisten nesteiden kuljetuksia öljy-, kemian-, lääke- ja elintarvikealalla
● Kunnallinen vesivoima
Yritys tarjoaa porausta, öljyn pumppausta, veden ruiskutusta, nestemäisiä lääkkeitä, korkean ja matalan lämpötilan nesteitä ja kaikenlaisia ​​keskimääräisten nesteiden kuljetuksia öljy-, kemian-, lääke- ja elintarvikealoilla.
● Rakentaminen
Yritys tarjoaa porausta, öljyn pumppausta, veden ruiskutusta, nestemäisiä lääkkeitä, korkean ja matalan lämpötilan nesteitä ja kaikenlaisia ​​keskimääräisten nesteiden kuljetuksia öljy-, kemian-, lääke- ja elintarvikealoilla.


Postitusaika: 23.3.2021